Za propagační materiál Nová kongresová destinace pro město Plzeň jsme získali ocenění
v rámci mezinárodního cestovního veletrhu Holiday World 2010.