CHRISTO MARKETING

CONSULTING AND GOODWILL

Marketing je důležitý pro úspěch každé společnosti, protože uspokojuje přání a potřeby cílové skupiny. Sestavíme pro Vás strategii pro lepší využití vašeho potenciálu, získání konkurenční výhody a vyšší efektivity.

Sestavíme pro Vás marketingové výzkumy a analýzy:

  • Trhu
  • Konkurence
  • Spotřebitelů a jejich chování a očekávání
  • Produktu či služeb
  • Značky
  • Interní a externí komunikace

Výsledky z analýz nám umožní sestavit marketingové a komunikační strategie a navrhnout tak pro Vás Integrovanou marketingovou komunikaci.

Vytvoříme pro Vás nejvhodnější formu:

  • Podpory prodeje a služeb
  • Přímý nebo virální marketing
  • Mediální servis a reklamu na sociálních sítích.
marketing strategie

Při tvorbě komunikačního mixu prosazujeme dlouhodobou udržitelnost daného řešení s možností dalšího rozvoje.

Samozřejmou součástí komunikačního mixu je využívání všech dostupných vhodných komunikačních kanálů.