CHRISTO DESIGN

CREATIVE, GRAPHIC AND DTP STUDIOS

Design působí na emoční vnímání cílové skupiny a tím dokáže ovlivnit její rozhodovací proces.
V rámci ateliéru CHRISTO DESIGN, nabízíme portfolio designérských služeb v závislosti na korporátní identitě každého klienta.

Vytváříme návrhy:

  • Logotypů a manuálů
  • Webových stránek
  • Kampaní
  • Firemních tiskovin (letáky, katalogy, brožury, výroční zprávy, reklamní merkantilní a periodické tiskoviny)
  • POS materiálů (wobbler, stopper, banner, paletový wrap, dispaly, roll-up, displeje – podlahové a pultové, dárkové a prodejní obaly, barkety)
  • Tiskových a audiovizuálních materiálů
  • Internetových bannerů
  • Interiérového designu
  • Designu výstavních expozic a výrobků
  • Brandingu

Součástí nabídky ateliéru CHRISTO DESIGN jsou dále:

 • Překladatelské služby v jakémkoliv jazyce
 • Typograficky odlišné světové jazyky (čínština, japonština, perština, arabština, apod.)
 • Profesionální jazykové a stylistické korektury
 • Tvorba vizuálních konceptů a maket

Celková produkce v ateliéru CHRISTO DESIGN je realizována v grafickém, kreativním a pre-press studiu s vlastní fotobankou, čítající více než 150 000 obrazových předloh.

V průběhu realizace zakázek provádíme tzv. 3fázovou kontrolu, která vede dlouhodobě k bezchybné produkci s vysokou efektivitou a prakticky nulovou chybovostí.

design_ilustr_1

V grafických návrzích zohledňujeme a optimalizujeme vizuál tak, aby byl snadno realizovatelný. Při zpracování dat současně respektujeme evropské, japonské i U.S. kalibrační standardy barevnosti.

V rámci celého výrobního procesu používáme moderní technologie, které přinášejí lepší výsledky a zaručují kvalitu jak materiálu, tak jejich zpracování.