Předávání podkladů na web – soubory

Pro pohodovou a bezproblémovou spolupráci při tvorbě Vašeho webu si dovolujeme předložit několik rad, které pomohou oběma stranám. Předání podkladů pro tvorbu webu podle následujícího textu Vám také pravděpodobně pomůže pochopit proces vzniku a vzájemně si ušetříme spoustu času při řešení problémů.
Základní struktura:

Menu a jeho odkazy = adresářová struktura.Tzn., že každá položka v menu = jeden adresář, ve stejné struktuře jako bude výsledné menu na webu, v něm budou obsahy položky (texty a  obrázky).

V případě jazykových mutací je lepší, pokud se bude uvažovat jedna struktura v menu (CZ), v adresáři pak postačí jen obyčejný txt soubor s názvem položky menu v jiné jazykové mutaci.

Texty:

Běžné soubory (txt, doc, docx, odt…). Texty v žádném případě nezalamovat, nesnažit je se “ušít” do nějaké vizuální podoby (prostrkání, odsazování mezerníkem od okrajů apod.). Vyznačování provádět “boldem” – tedy tučným řezem písma. Barva pro nás není podstatná, tu pak aplikujeme v CSS stylu na webu.
Názvy souborů by měly reprezentovat nadpis stránky, resp. název odkazu v menu, především v jiných než CZ jazykových mutacích.
Pokud je potřeba tabulka, tabulku vytvořit v excelu jako samostatný soubor a na něj v textu pouze odkázat (například “zde bude tabulka mojetabulka.xls”)
Stejným způsobem odkazovat na obrázky, je možné je pro informaci do dokumentu vložit, ale je nutné je pak dodat ještě samostatně.

Tabulky:

Veškeré tabulky dodávat v EXCEL souborech (xls, xlsx, případně csv) s jedním listem. V případě, že bude tabulka zahrnuta v textovém dokumentu, je potřeba udělat u nás její převod do excelu (práce navíc). Vyznačování stejné jako u textu (bold). Opět platí, že pro každou jazykovou mutaci a tabulku vytvoříme jeden samostatný soubor.

Obrázky:

Kvalitní podklady, v minimální (!) velikosti 1000-1200 pixelů na kratší straně. Velké obrázky zmenšíme, naopak je to problém. V případě požadovaného řazení podle posloupnosti soubory opatřit na začátku názvu číslem (např. 01_obrázek.jpg, 02_obrázek.jpg…)

Workflow:

Podklady prosíme dodávat systematicky. Práce postupují podle systému – tvorba menu (struktury webu) > plnění obsahu CZ > plnění obsahu v jaz. mutacích.

Základem je tedy mít alespoň CZ verzi kompletní, další navazující práce pak pokračují na jazykových mutacích.

Při dodržování uvedených rad, bude naše spolupráce rychlá, a strukturováním se odbourá spousta dotazů z naší strany.

Děkujeme Vám!