CHRISTO MEDIA

PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING

Média představují prostředek komunikace. Jsou nositelem propagačního sdělení a PR. Důležitou roli pro oblast propagace mají televize, rozhlas, tisk, internet a další. Díky své technické povaze jsou právě média schopna přenášet různé informace v masovém rozsahu.
Ateliér CHRISTO MEDIA pro Vás připraví takovou komunikační strategii, která osloví Vaše cílové zákazníky prostřednictvím vybraných komunikačních kanálů.

Vytvoříme pro Vás:

  • Mediaplány
  • Elektronické a mediální prezentace
  • Redakční systémy
  • Webhosting na různé platformě
  • Layout inzerátů, spotů nebo billboardů
  • Flash bannery
  • Outdoorové a audiovizuální kampaně
  • Eventy, přehlídky

Mediaplány nabízíme pro klienta také formou online systému v zabezpečeném prostředí, pro efektivní řízení a kontrolu. Jde o přesně definované workflow.

Mediaplány vytváříme na základě definovaných strategických cílů a budgetu klienta.