Značky Praha

Značky Praha s.r.o. je společností, která od roku 1993 vyrábí dopravní značky, a to retroreflexní. V průběhu své činnosti rozšířila svou výrobu o dopravní značky proměnné. Pro letiště současně vyrábí specializované letištní znaky.