Vodárna Plzeň

VODÁRNA PLZEŇ a.s. je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury na území města Plzně a jeho okolí. Aktuálně zajišťuje výrobu a dodávku pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod pro téměř 230 tisíc obyvatel.