Státní tiskárna cenin

Státní tiskárna cenin, s.p., je státní podnik provozující tiskařské a polygrafické služby se zaměřením na bezpečnostní tisk. V současné době působí Státní tiskárna cenin i nadále jako specializovaná firma vyrábějící z 95% speciální ceninovou výrobu pro potřeby České národní banky.